Offshore

Tillsammans med bland andra den svenska basindustrins vindkraftsbolag VindIn är Eolus majoritetsägare i ett stort projekt för havsbaserad vindkraft – Blekinge Offshore. Blekinge Offshore är beläget i Hanöbukten och skulle fullt utbyggd, med 500-700 vindkraftverk, vara en av Europas och världens största havsbaserade vindkraftsparker.

Lokaliseringen utanför Hanö har flera fördelar; god medelvind, bra nätanslutningsmöjligheter på fastlandet vid Karlshamn, lämpliga djup och få närboende. Placeringen i elområde 4 är ytterligare en fördel eftersom det finns behov av ny produktionskapacitet för att minska den stora differensen mellan konsumtion och produktion av el i området. Blekinge Offshore förbinder sig också att inrätta en miljö- och utvecklingsfond med årliga avsättningar från parkens totala intäkter. Fonden ska stödja miljö, forskning och sysselsättning i Blekinge.

I november 2012 genomfördes huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen och den 7 februari 2013 kom domstolens yttrande. Med konstaterande att förstahandsyrkandet om etablering av 2 500 MW har tillåtlighet enligt Miljöbalken, överlämnades ärendet åt regeringen för slutligt avgörande av tillåtligheten. Beslutet låter vänta på sig. 

Fakta:

  • Storlek: 500-700 vindkraftverk med produktionskapacitet upp till 8 TWh
  • Två alternativa yrkanden 2500 MW respektive 1000 MW.
  • Miljö- och utvecklingsfond bidrar till att utveckla Blekinge
  • Upp till 2 000 nya arbetstillfällen
  • Optimal placering i elområde 4
  • Goda nätanslutningsmöjligheter i Karlshamn
  • Medelvind ca 8,5 m/s

Läs mer på www.blekingeoffshore.se