Tio största ägarna

Namn A-aktier B-aktier Innehav Innehav % Röster Röster %
DOMNEÅNS KRAFTAKTIEBOLAG 357900 2012869 2370769 9,6% 559187 15,4%
HANS-GÖRAN STENNERT, DIREKT OCH GENOM KAPITALFÖRSÄKRING 380100 518984 899084 3,6% 431998 11,9%
ÅKE JOHANSSON 175200 567200 742400 3% 231920 6,4%
HANS JOHANSSON OCH BORGUNDA BYGGHANDEL, GENOM BOLAG 150000 55350 205350 0,8% 155535 4,3%
SWISS LIFE (LIECHTENSTEIN) AG 0 1350000 1350000 5,5% 135000 3,7%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 0 1044232 1044232 4,2% 104423 2,9%
BANQUE ÖHMAN S.A. 0 938217 938217 3,8% 93822 2,6%
FT ISE GLOBAL WIND ENERGY FUND 0 671417 671417 2,7% 67142 1,9%
INGVAR SVANTESSON 43750 200175 243925 1% 63768 1,8%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 500 571368 571868 2,3% 57637 1,6%
Delsumma 1107450 7929812 9037262 36,6% 1900432 52,4%
Övriga 178175 15465563 15643738 63,4% 1724731 47,6%
Totalt registrerade aktier 1285625 23395375 24681000 100% 3625163 100%

Storleksklasser

Storleksklasser

 

Antal aktier

Andel av kapital i procent

 Antal ägare

Andel ägare i procent

1-500

 

463 347

1,86

1 627

51,5

501-1 000

 

519 616

2,09

407

12,9

1 001-5 000

 

2 271 636

9,12

684

21,7

5 001-10 000

 

1 586 683

6,37

182

5,8

10 001-15 000

 

732 759

2,94

64

2,0

15 001-20 000

 

684 732

2,75

42

1,3

20 001

 

18 648 227

74,87

151

4,8

Totalt

 

24 907 000

100,0

3 157

100,0

*Uppdaterad per 2016-02-28.