Finansiell kalender

  • 2017-07-05

    Delårsrapport Q3, september 2016-maj 2017

    Delårsrapport Q3, september 2016 - maj 2017 presenteras kl. 08.30.

  • 2017-10-26

    Bokslutskommuniké för 2016/2017

    Bokslutskommuniké för 2016/2017 presenteras kl. 8.30