Finansiell kalender

  • 2017-10-26

    Bokslutskommuniké för 2016/2017

    Bokslutskommuniké för 2016/2017 presenteras kl. 8.30

  • 2018-01-27

    Årsstämma 2018

    Årsstämma 2018 hålls i Hässleholms kulturhus kl. 15.00