Valberedning

Valberedningen nominerar de personer som, vid årsstämman, föreslås för inval i Eolus styrelse. Den tar också fram förslag avseende revisorsarvoden, styrelsearvode till ordförande och övriga styrelseledamöter samt ersättning för utskottsarbete. Alla förslagen presenteras vid årsstämman samt i kallelsen och på hemsidan inför årsstämman.

Valberedningen för nästkommande årsstämma ska vara sammansatt av representanter för Eolus tre största aktieägare per den 31 maj 2017 samt styrelsens ordförande Hans-Göran Stennert.

Följande personer utgjorde valberedning inför bolagsstämma 2017: Hans-Göran Stennert (i egenskap av styrelseordförande i Eolus Vind AB), Ingvar Svantesson, Hans Gydell samt Hans Johansson.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan vända sig till Hans-Göran Stennert, telefon 0706-06 62 62 eller e-post hgst@eolusvind.com. Den som vill lämna förslag eller synpunkter till valberedningen kan göra detta skriftligen genom brev till:

Valberedningen, Eolus Vind AB, Box 95, 281 21 Hässleholm