Täppeshusen

Projekt Täppeshusen är beläget i ett kustnära slättläge sydost om skånska Höganäs. I det aktuella området har det funnits vindkraft sedan tidigare där nu äldre verk byts ut mot två nya större vindkraftverk. Parken säljs i andelar och kommer att drivas i ett gemensamt driftbolag där Eolus ansvar för drift och förvaltning åt ägarna. Försäljning av andelar pågår för närvarande.


Tidplan

Februari 2017 – juni 2017: Anläggande av tillfartsvägar, kranplatser och elnät samt färdigställande av fundament.
Juli 2017: Montage av vindkraftverk.
Juli och augusti 2017: Uppstart och provdrift.
Augusti 2017: Överlämnande till slutkund.

Snabba fakta

Vindparkens namn: Täppeshusen

Kommun: Höganäs

Antal verk: 2 st Vestas V100 – 2,2 MW, 95 m navhöjd

Installerad effekt: 4,4 MW

Beräknad produktion: Cirka 14,8 GWh/år

Thomas Andersson

Byggchef

E-post
thomas.andersson@eolusvind.com

Telefon
010-199 88 56

Thomas Andersson