Lunna

Projekt Lunna ligger i Askersunds kommun vid Vätterns norra spets. Turbinerna kommer att ligga på skogsbeklädd höjd omkring 155-170 meter över havet. Terrängen runt parken är markant lägre, särskilt i väst och sydväst där Vättern samt jorbruksmark finns. Bygglovsansökan/miljöanmälan lämnades in i december 2011 och vann genom PBL (2010:900) laga kraft 2012-10-05. När vindparken är uppförd kommer den att avyttras till slutkunden KGAL och Eolus kommer att ansvara för drift och förvaltning av anläggningen för kundens räkning.

 

 


Tidplan

Februari 2017 – juni 2017: Anläggande av tillfartsvägar, kranplatser och elnät samt färdigställande av fundament.
Juli 2017: Montage av vindkraftverk.
Juli och augusti 2017: Uppstart och provdrift.
Augusti 2017: Överlämnande till slutkund.

Snabba fakta

Vindparkens namn: Lunna

Kommun: Askersund

Antal verk: 3 st Vestas V100 – 2,2 MW, 95 m navhöjd

Installerad effekt: 6,6 MW

Beräknad produktion: Cirka 20,6 GWh/år

Thomas Andersson

Byggchef

E-post
thomas.andersson@eolusvind.com

Telefon
010-199 88 56

Thomas Andersson