Iglasjön

Projekt Iglasjön är beläget på västkusten i kommunen Kungsbacka ca 30 km söder om Göteborg, strax öster om E6:an på ett berg som höjer sig 90-110 meter över havet. Avståndet från parken till havet är ca 5 km. De första arrendeavtalen tecknades 2009-02-06 och tillståndsansökan lämnades in 2010-03-10. Ansökan godkändes vara komplett och kungjordes i mars 2011. Kommunen tillstyrkte 8 vindkraftverk i tillståndsansökan 2012-06-05 och MPD beviljade tillståndet 2012-08-28.

Tidplan

September 2015– April 2016: Anläggande av tillfartsvägar, kranplatser och elnät

Januari 2016 - April 2016: Arbete med fundament och elnät

September 2016: Montage av vindkraftverk

November 2016: Uppstart och provdrift

December 2016: Överlämnande till slutkund

Snabba fakta

Vindparkens namn: Iglasjön

Kommun: Kungsbacka

Antal verk: 8st Vestas V112 – 3,3 MW, 94m navhöjd

Installerad effekt: 26,4 MW

Beräknad produktion: 73,4 GWh/år

Thomas Andersson

Byggchef

E-post
thomas.andersson@eolusvind.com

Telefon
010-199 88 56

Thomas Andersson