Gunillaberg

Projektet Gunillaberg ligger i den västra delen av Jönköpings kommun, cirka 20 km väster om Jönköpings stad. Projektområdet är lokaliserat på en isolerad höjd som sträcker sig cirka 100-130 meter över omgivande terräng, vilket innebär cirka 330 m.ö.h. och är därmed bland de högsta partierna i södra Sverige. Bygglovsansökan/miljöanmälan lämnades in 2011-09-05 och vann genom PBL (2010:900) laga kraft 2014-01-17. När vindparken är uppförd kommer den att avyttras till slutkunden KGAL och Eolus kommer att ansvara för drift och förvaltning av anläggningen för kundens räkning.


Tidplan

Februari 2017 – juni 2017: Anläggande av tillfartsvägar, kranplatser och elnät samt färdigställande av fundament.
Juli 2017: Montage av vindkraftverk.
Juli och augusti 2017: Uppstart och provdrift.
Augusti 2017: Överlämnande till slutkund.

Snabba fakta

Vindparkens namn: Gunillaberg

Kommun: Jönköping

Antal verk: 4 st Vestas V100 – 2,2 MW, 95 m navhöjd

Installerad effekt: 8,8 MW

Beräknad produktion: Cirka 29,7 GWh/år

Johan Martinsson

Byggprojektledare

E-post
johan.martinsson@eolusvind.com

Telefon
010-199 88 90

Johan Martinsson